Voroneho diagram v metrice L∞

Jako vstup dostane program seznam několika mnohoúhelníků v rovině. Navrací popis množiny bodů, které mají od dvou svých nejbližších mnohoúhelníků stejnou vzdálenost. Vzdálenost se počítá v metrice L∞ (maximové), takže výstupem je vždy seznam úseček. Program tedy vypíše polohy krajních bodů všech výsledných úseček.

Zpět