Voroneho diagram

Implementace Fortunova algoritmu konstrukce Voroneho diagramu. Na vstupu je seznam bodů, na výstupu seznam úseček diagramu. Časová složitost O(N log N), paměťová O(N).

Zpět