Rabin-Millerův test prvočíselnosti

Implementace pravděpodobnostního testu provočíselnosti dle algoritmu Rabin-Miller. Implementace operací s dlouhými čísly je součástí zápočtové práce. Celková složitost jednoho testu by měla být O(N3).

Zpět