Nejdelší palindrom

Popište a naimplementujte algoritmus, který dostane řetězec a najde v něm nejdelší palindromický podřetězec v lineárním čase.

Zpět