Lokalizace bodu

Na vstupu jsou mnohoúhelníky, zadané pomocí celkem N bodů. V čase O(N log N) vytvořte strukturu, která bude umět odpovídat na otázku Ve kterém mnohoúhelníku leží bod (x, y) v čase O(log N). Paměťová složitost struktury může být O(N log N) nebo O(N).

Zpět