Hranová souvislost grafu

Implementace algoritmu, který pro daný graf spočte jeho hranovou souvislost v čase O(n5/3m) — to je složitost n-krát spuštěného Dinicova algoritmu.

Je možné použít např. Gomory-Hu Trees, jejichž popis lze najít v Martinových skriptíčkách, kapitole 4.

Zpět