Algoritmus tří Indů

Implementace algoritmu tří Indů pro nalezení maximálního toku v síti.

Zpět