Rabin-Millerův test prvočíselnosti

Implementace pravděpodobnostního testu provočíselnosti dle algoritmu Rabin-Miller, včetně implementace operací s dlouhými čísly. Složitost jednoho testu O(N3).

Zpět