Průsečíky přímek

V rovině je dáno N úseček. Spočtěte všechny jejich průsečíky. Požadovaná složitost je O((N+P) log N), kde P je počet průsečíku, přičemž násobné průsečíky se počítají tolikrát, kolik přímek se v nich protne.

Zpět