Ultimátní konvexní obal

Algoritmus na dvojrozměrný konvexní obal, který bude pracovat se složitostí O(n log h), kde h je počet bodů na konvexním obalu.

Zpět