Nejčastější podřetězec

Je dán řetězec délky N a číslo K. Popište a analyzujte algoritmus, který najde nejčastější podřetězec délky K, pro každý vstup v průměrném čase O(N).

Zpět