Dekompozice do BCNF

Implementace databázových algoritmů: Hledání klíčů, minimálního pokrytí, redundantních atributů a závislostí, dekompozici do BCNF. Tyto algoritmy bych realizoval ve windowsovské aplikaci napsané v C#.

Zpět