3D konvexní obal

Implementace algoritmu pro nalezení 3D konvexního obalu v čase O(N log N).

Zpět