Algoritmus tří Indů

Implementace hledání maximálního toku v síti pomocí algoritmu tří indů (viz strana 10 tohoto dokumentu).

Zpět