Triangulace mnohoúhelníka

Pro daný nekonvexní neprotínající se mnohoúhelník nalezněte jeho triangulaci v čase O(N log N).

Zpět