Lineární třídění řetězců

Setřiďte N řetězců o celkové délce P znaků nad abecedou o velikosti A v čase O(P+A).

Zpět