Nejčastější podslovo délky K

V daném rětězci najít nejčastějčí podslovo délky K v průměrně lineárním čase.

Zpět