Průsečíky useček

Dostanete N úseček. Cílem je spočítat počet jejich různých průsečíků, nechť je jich P. To vše v čase O((N + P) log N).

Zpět