Goldbergův algoritmus

Implementace Goldbergova algoritmu se zvedáním nejvyššího vrcholu, se složitostí O(N2M1/2).

Zpět