Disjunktní cesty

Nalezení maximálního počtu hranově disjunktních cest mezi zadanými vrcholy v čase O(N2/3M).

Zpět