Počítání výskutů slov

Je dána množina slov a text; spočítejte, kolikrát se které slovo v textu vyskytuje (v čase lineárním se součtem délek všech slov a délky textu).

Zpět