3D konvexní obal

Nalezení 3D konvexního obalu v (alespoň průměrném) čase O(N log N).

Zpět