Počet průsečíků

Je dána množina úseček v rovině, spočítejte, kolik mají průsečíků. Složitost by měla být O((n + počet_průsečíků) log n).

Zpět