Goldbergův algoritmus

Implementace Goldbergova algoritmu, a to varianty s vybíráním nejvyššího vrcholu. Cílová složitost je O(N2M0.5).

Zpět