Dynamický Huffman

Online Huffmanovo kódování a dekódování, které předem nezná frekvence znaků zprávy. Alias adaptivní Huffmanovo kódování alias dynamické huffmanovo kódování.

Zpět