Cenzor

Je dán seznam zakázaných slov a text T (bez mezer). Cílem je odstranit z textu všechny výskyty zakázaných slov; tím ovšem mohou vzniknout nové, tak je třeba je odstanit také, atd. To vše v lineárním čase, přičemž velikost abecedy chápeme jako konstantu.

Zpět