Počítání výskutů slov

Je dána množina slov a text; spočítejte, kolikrát se které slovo v textu vyskytuje (v čase lineárním se součtem délek všech slov a délky textu).

Přechodová funkce automatu je řídká, takže je povoleno logaritmické zpomalení vzhledem k velikosti abecedy. Zato paměťová složitost je nezávislá na velikosti abecedy.

Zpět