Isomorfismus stromů

Navrhněte algoritmus, který o daných dvou binárních stromech rozhodne, zda jsou isomorfní. Dva binární stromy jsou isomorfní práv tehdy, když jsou shodné až na pořadí synů. Dosáhněte časové složitosti alespoň O(n log n), případně i O(n).

Zpět