Přihrádkové třídění řetězců

Naimplementujte přihrádkové třídění řetězců.

Mějme N řetězců o celkové délce P znaků nad abecedou velikosti A. Setřiďte je v čase O(P+A).

Pozor, velikost abecedy se nepovažuje za konstantu, takže řešení v O(P * A) není považováno za lineární.

Zpět