Obsah a obvod sjednocení obdélníků

Je dána množina N obdélníků v rovině, jejichž strany jsou rovnoběžné s osami. Spočítejte obsah a obvod jejich sjednocení v čase O(N log N).

Zpět