Přihrádkové třídění řetězců

Cílem je setřídit daná slova o celkové délce P písmen v čase O(P+A), kde A je počet písmen abecedy, tj. není to pro nás konstanta.

Zpět