Split (2,3)-stromu

Rozdělení (2,3)-stromu na dva, jeden obsahující prvky menší než dané x, druhý ty větší, se složitostí O(log n).

Zpět