Silně souvislé komponenty

Implementace hledání silně souvislých komponent v orientovaném grafu v čase lineárním k součtu počtu vrcholů a počtu hran.

Zpět