Silně souvislé komponenty

Jako zápoč»ák ADS bych chtěl implementovat hledání silně souvislých komponent v orientovaném grafu. Algoritmus je v čase lineárním k součtu počtu vrcholů a počtu hran. Na jeho znění jsem uľ narazil při studiu materiálů k zimnímu zápoč»áku z Programování, o důkaz bych se pokusil vlastní.

Zpět