Nejbližší dvojice bodů

Nalezení nejbližší dvojice bodů v rovině v čase O(N log N).

Zpět