Loupežníci

Ve vrcholech stromu jsou rozmístěni loupežníci. Nalezněte rozmístění co nejmenšího počtu četníků tak, aby mezi každými dvěma loupežníky byl aspoň jeden četník (možno i na tomtéž vrcholu, co některý z loupežníků). Složitost algoritmu musí být O(n).

Zpět