Konvexní obal

Nalezení konvexního obalu dané množiny bodů v čase O(N log N + N).

Zpět