Dijkstrův algoritmus

Implementace Dijkstrova algoritmu s různými implementacemi operací ExtractMin a DecreaseKey (pole, haldy, k-regulární haldy pro k=3, k=m/n, ...) a jejich porovnání pro různě husté grafy.

Zpět