Diff

Implementace diffu se složitostí O((n+m)*velikost_diffu). Výpis a`la diff -u označí nezměněné řádky počáteční mezerou, odstraněné minusem a přidané plusem.

Zpět