Kartotéka

Bude to program simulující kartotéku s kartičkami obsahujícími zadanou sadu položek.

Operace: vložení, zrušení a změna kartičky, přidání nebo zrušení položky na všech kartičkách, ukládání kartotéky do souboru a načítání zpět, vyhledávání a filtrování (provádění libovolné operace pouze na vybrané množině kartiček).

Zpět