Dlouhá čísla

Implementace běžných operací s dlouhými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování, vstup a výstup v libovolné číselné soustavé) efektivními algoritmy.

Zpět