Matice

Knihovna pro práci s maticemi. Bude umět standartní operace jako + - * ^(-1) a bude rozumně numericky stabilní. Matice samozřejmě mohou obsahovat i desetinná čísla.

Zpět