Rozpoznávání jazyka

Do programu se zadá text v nějakém z pěti jazyků (čeština, angličtina, španělština, němčina, francouzština) a ten rozhodne ve kterém z těchto jazyků ten text je. Bude rozhodovat pomocí pravděpodobnosti výskytu písmen a dvojic písmen, která by měla být ke každému jazyku odlišná.

Zpět