SeeLog

Seelog bude uživatelská aplikace na zobrazování a filtrování logu za běhu jiné aplikace. Podle zadaných kritérií je možné zobrazit, obarvit nebo skrýt řádky s výskytem daného textu. V nastavení aplikace je možné zapnout funkce stálé sledování, case sensitive, zalamování řádu, okno vždy navrchu, počet načítaných řádků [počátečních nebo koncových] a zobrazení posledního řádku.

Zpět