Batch Image Resizer

Z hlediska uživatele: Uživatel spustí program, vybere z disku fotografie formátu JPEG, vybere cílový adresář, případě změní implicitní parametry změny rozměrů a stiskem tlačítka zahájí úpravu obrázků. Po dokončení najde ve zvoleném adresáři upravené fotografie.

Z hlediska programátora: Program pro hromadnou změnu rozměrů uživatelem vybraných obrázků. Parametry způsobu změny rozměrů jsou cílové délky stran, zachování či nezanechání poměru délek stran, případně další. User friendly GUI.

Zpět