Pretty-printing

Program pro sazbu zdrojových programů v jazyce Pascal nebo C, aby se daly příjemně číst.

Program by měl umět například sám odsazovat, a formátovat příkazy tak, aby na jednom řádku byl nanejvýš jeden příkaz a dlouhé příkazy se vhodně rozdělily mezi více řádků.

Kromě výstupu v plain-textu by měl být podporován i výstup do HTML se zvýrazněnými klíčovými slovy a proměnné a funkce by mohly být odkazy na místo jejich deklarace.

Zpět