Pretty printing 2

Idea je takováhle: navázat na PrettyPrinter a udělat grafické rozhraní, plně uživatelské nastavení formátování (schémata barviček a velikostí atd.), bude to podporovat i dávkove zpracování a vylepšené parametry pro příkazovou řádku - možnost dát jako parametr adresář a masku pro soubory a ono by to rekurzivne projelo celý strom a zpracovalo všechny vyhovující soubory.

Navíc by to mělo umožnit pretty printing uživatelem popsaných jazyků (zadají se kategorie slov, jednotlivá slova v těchto kategoriích a řekne se, jak mají být barevné a fontíkovaté, jak vypadají čísla a řetězce).

Zpět