Výrazová kalkulačka

Bude to kalkulačka, která bude umět vyhodnocovat výrazy (1+sin(2)*3) a ještě s nimi symbolicky manipulovat (x+x+x jsou 3*x, (x+y+1)^2 je x^2 + y^2 +2*x*y + 2*x + 2*y + 1 a (x+x)' je 2)

Mělo by to umět + - * / () sqrt abs sin cos exp log ^ a cokoliv zderivovat, roznásobit (...)^n , zjednodušovat (dávat dohromady stejné nebo podobné členy - x+x = 2x, x+2x = 3x, umět součtové vzorce pro sin, cos a vědět, že log(a^n) = n*log(a) ).

Zpět