Graphlib

Jako zápočťák bych chtěla udělat knihovnu pro práci s grafy. Knihovna by určitě měla obsahovat klasické algoritmy hledání cest, (Dijkstra, Floyd Warshall a něco pro záporné hrany případně cykly) minimální kostry (Kruskall, Prim-Jarník) a všelijaké jiné.

Zpět