Voroneho diagramy

Implementovat algoritmus pro výpočet Voroneho diagramu v čase O(N log N). Výstupem algoritmu bude Voroneho diagram i Delaunayova triangulace. Součástí dokumentace musí být samozřejmě zdůvodnění časové a paměťové složitosti algoritmu (tj. včetně důkazu, že velikost výsledného diagramu i triangulace je lineární).

Zpět